wij kapitaliseren uw visie
not used
‘beter dan de toekomst voorspellen is het inschatten van risico’s'
'tussen het beste en het slechtste toekomstscenario ligt de werkelijkheid ’
'als je het in twee zinnen uit kunt leggen heb je het begrepen'
‘een koele rekensom is niet de oplossing, maar geeft wel veel inzicht’
‘complexe vraagstukken zijn in de basis altijd eenvoudig’

Scenarioplanner©

Een integraal rekenmodel, gebaseerd op kasstromen, waarmee organisaties de huidige en toekomstige exploitatie kunnen doorrekenen. Effecten van business cases op de solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie kunnen er mee zichtbaar worden gemaakt.

Uurwerk©

Uurwerk© is een model voor sturing én planning van inzet. Met uurwerk© kan de manager zelf anticiperen op fluctuaties in zorgproductie, vakanties en zieke medewerkers. Met uurwerk© wordt begroten en plannen eenvoudig en proactief bijeen gebracht.

informatiemodel FIM 3D©

Het financieel informatiemodel FIM 3D is een applicatie waarmee alle relevante financiele gegevens (verplichtingen, kosten, baten) bij de uitvoering van taken door gemeenten binnen het sociaal domein in beeld worden gebracht.

laatste nieuws

jan 21, 2016

Sociaal Domein: Declaraties zonder de juiste beschikkingen, wat nu ?

Constateert u als gemeente ook grote verschillen tussen de door u afgegeven Jeugdzorg beschikkingen en de ontvangen declaraties van uw zorgaanbieders ? Heeft u inmiddels al zicht op alle jeugdzorgcliënten die binnen uw gemeente in zorg zijn?

lees meer
dec 23, 2015

STMR kiest voor Rolling Forecast Manager©

STMR heeft voor hun zelfsturende wijkteams gekozen voor de Rolling Forecast Manager©.

lees meer
jul 8, 2015

Gemeente Venlo én Gemeente Schiedam kiezen voor FIM 3D

Zowel Gemeente Venlo als Gemeente Schiedam hebben gekozen voor FIM 3D om hun kosten en aanspraken in het sociaal domein te monitoren. Bovendien zal er voor de Gemeente Schiedam een nieuwe module ontworpen worden, waarmee effecten van gemeentelijk ingrijpen en correlaties gesimuleerd kunnen worden.

lees meer