wij kapitaliseren uw visie
not used
bedrijfsproces monitoren
bedrijfsproces prognose
bedrijfsproces analyse
bedrijfsproces optimalisatie

Scenarioplanner©

Met applicatie Scenarioplanner maakt een organisatie exploitatieprognoses. De begroting, activa en financiering vormen de basis. Toekomstige projecten en veranderingen zijn de aanvulling. Verwachtte ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat.

Uurwerk©

Uurwerk is een applicatie voor het roosteren en plannen van zorgmedewerkers op basis van benodigde capaciteit. Planners, teams en medewerkers kunnen snel en eenvoudig anticiperen op fluctuaties in de zorgvraag, verlof en verzuim.

FIM 3D©

Een gemeente volgt met applicatie FIM 3D alle verplichtingen en kasstromen bij de uitvoering van taken sociaal domein. Budgetten, producten, tarieven, contracten en beschikkingen worden vastgelegd. Uitnutting en betalingen worden geregistreerd.

laatste nieuws

jan 21, 2016

Sociaal Domein: Declaraties zonder de juiste beschikkingen, wat nu ?

Constateert u als gemeente ook grote verschillen tussen de door u afgegeven Jeugdzorg beschikkingen en de ontvangen declaraties van uw zorgaanbieders ? Heeft u inmiddels al zicht op alle jeugdzorgcliënten die binnen uw gemeente in zorg zijn?

lees meer
dec 23, 2015

STMR kiest voor Rolling Forecast Manager©

STMR heeft voor hun zelfsturende wijkteams gekozen voor de Rolling Forecast Manager©.

lees meer
jul 8, 2015

Gemeente Venlo én Gemeente Schiedam kiezen voor FIM 3D

Zowel Gemeente Venlo als Gemeente Schiedam hebben gekozen voor FIM 3D om hun kosten en aanspraken in het sociaal domein te monitoren. Bovendien zal er voor de Gemeente Schiedam een nieuwe module ontworpen worden, waarmee effecten van gemeentelijk ingrijpen en correlaties gesimuleerd kunnen worden.

lees meer