BLOG Voorbeelden Projecten Transformatiemiddelen Integraal Zorgakkoord

Voorbeeldprojecten IZA Transformatiemiddelen
De zorgaanbieders staan vrij om allerlei projecten in te dienen die voldoen aan de randvoorwaarden van IZA Transformatiemiddelen. Ter inspiratie kan men denken aan de volgende voorbeelden:

Gezamenlijke inrichting van nachtzorg in de regio
Onplanbare zorg in de avond en nacht vraagt om een minimale capaciteit van formatie die altijd beschikbaar moet zijn. Door het regio breed gezamenlijk te organiseren wordt de formatie efficiënter ingezet, waarbij ook de kwaliteit van zorgverlening sneller en beter wordt. Deelnemers: Zorgorganisaties in VVT en GHZ, huisartsen, ziekenhuis

Transformatie revalidatiezorg uit ziekenhuizen naar thuiszorg
De uitstroom van gerevalideerde patiënten naar de thuissituatie stuit vaak op organisatorische problemen. Zo is bij de transferverpleegkundigen vaak niet bekend welke thuiszorgaanbieder nog capaciteit heeft. Daarnaast is de overdracht naar de thuiszorg kort en onvolledig. Inrichten van een centraal transferbureau waar alle zorgorganisaties zitting nemen is een eerste stap. Verdere integratie van digitale capaciteitstools en ECD is een vervolgstap. Deelnemers: Ziekenhuis, zorgorganisaties in de VVT, huisartsen, GGZ aanbieders, welzijnsorganisaties

Valpreventie in de wijk
Het aantal SEH-bezoeken vanwege een valongeval stijgt vooral vanwege de dubbele vergrijzing: Van de 85- plussers komt 1 op de 2 in een verpleeghuis terecht na een val en is het percentage ernstig letsel, verlies van kwaliteit van leven en medische kosten het grootst. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen is investeren in een structurele aanpak van valpreventie essentieel. Door de inzet van slimme technologie kunnen we een verhoogd valrisico tijdig in kaart brengen én kunnen we de impact bij een val reduceren. Hierdoor wordt opname in een verpleeghuis mogelijk voorkomen, en kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen. In het proces van preventie werken de deelnemers samen met elkaar. Dit gebeurt in het opzetten van de vervolgzorg ná ontslag uit de SEH. Deelnemers: Ziekenhuis, GRZ zorgaanbieders, huisartsen, welzijnsorganisaties

Gezamenlijk inrichten van zorgcentrale voor het leveren van digitale zorg
Voor een grote transformatie in de zorg is de inzet van E-Health technologieën cruciaal. Echter achter deze E-Health technologieën moet een zorgcentrale bemand worden ten behoeve van uitlezen, advies en beheer van de apparatuur. Door deze zorgcentrale gezamenlijk in te richten kunnen veel efficiëntievoordelen behaald worden. Deelnemers: Ziekenhuis, zorgorganisaties in de VVT, huisartsen, GGZ aanbieders

Wij kunnen u helpen 
Team M helpt u bij:

  1. het opstellen van SMART aanvraag IZA Transformatieplan.
  2. De verantwoording van de kosten en uren middels het online platform ZIS Monitor.
  3. Het monitoren op uitnutting van aangevraagde gelden.
  4. Monitoren op het halen van de inhoudelijke milestones.
  5. Het begeleiden we ook de finale Audit met de accountant.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: b.meeuwis@teamm.nl

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan. Meer info

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord